Wijk historie

Donderdagavond 15 november 2018 Boddenkamp, Lasonder en ’t Zeggelt in de schijnwerpers

De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker zet donderdagavond 15 november (20-22 uur) de buurten Boddenkamp, Lasonder en ’t Zeggelt in de schijnwerpers. Dat gebeurt in de Noorderkerk aan de Lasondersingel 18 . Op een groot scherm zijn beelden te zien van hoe deze wijken er vroeger uitzagen. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur.

De voor iedereen gratis toegankelijke presentatie is in het kader van het gouden jubileum van de SHSEL (1968-2018). Voor de pauze komen antieke prenten van de binnenstad van Enschede aan bod; daarna is het genieten van de specifieke beelden van de oude Boddenkamp, Lasonder en ’t Zeggelt.

Door nieuwbouw hebben deze drie buurten de afgelopen tijd een fraaie facelift gekregen. Op een steenworpafstand van het centrum vormen ze een aanwinst voor de stad. Veel mensen, ook de nieuwe bewoners zelf, hebben geen idee van hoe het er ter plekke vroeger uit zag. Zie daar het gat dat de SHSEL, in nauwe samenwerking met de wijkraad Lasonder en ’t Zeggelt, media november op feestelijke wijze hoopt te vullen.

Oproep SHSEL

OPROEP SHSEL

Dit jaar bestaat de SHSEL (Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker) 50 jaar. 

De SHSEL wil dit vieren met de inwoners van Enschede en heeft het plan opgevat om samen met de wijkraden op verschillende momenten in het jaar een foto expositie te houden. In het geval van onze wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp is de precieze datum daarvoor nog niet bekend maar waarschijnlijk wordt dat oktober / november.

Het is de bedoeling dat met name foto’s van vroeger van onze wijk aan bod komen. Wij doen een oproep aan u allen om in uw fotoalbums te kijken of u daarin nog een mooie foto vindt die u voor deze gelegenheid aan ons wilt uitlenen. U kunt deze foto, liefst met een korte toelichting, inleveren mailen naar schafraad@gmail.com

Oproep Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

Beste buurtbewoner, huiskamers van de buurt, dorps- en wijkraad en allen die de historie koesteren, 

Eigen geschiedenis gaat er in Enschede in als koek. De herinnering aan de straat uit je jeugd brengt veel mensen bijeen. Of het nu om de Lipperkerkstraat (1000 bezoekers), Deurningerstraat (1600) of Hogeland (2000) gaat, hun foto-exposities werden de afgelopen jaren warm ontvangen. Zoals ook de film over de geschiedenis van de Oude Markt aansloeg. De in 1968 opgerichte Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) wil verder op die toer.  

In het jubileumjaar 2018 wil ze, samen met bewoners, meer buurtbeelden uit het verleden opwekken. Door middel van een lange rij van kleinschalige beeldpresentaties/ foto-exposities; ook in Boekelo, Lonneker en Glanerbrug. Lijkt zo’n tentoonstelling of diavoorstelling in uw eigen buurt wat? Hallo Dolphia, Stevenfenne en noem maar op? Doet mee en meldt het ons. 

Wij van de SHSEL stellen graag buurtfoto’s uit eigen archief ter beschikking , plus straatprenten uit onvolprezen collecties ansichtkaarten van diverse stadgenoten. Omgekeerd vragen we wijk- en buurtbewoners zelf ook beeldmateriaal te verzamelen. Plus de bereidheid deze in een diavoorstelling, zo mogelijk tentoonstelling te bundelen. Wie bindt de kat de bel aan? Er is een potje met geld voor enige ondersteuning. Doel is volgend jaar een eenmalige of meerdaagse beeldpresentatie in buurt- en speeltuingebouw, huiskamer van de buurt of ouderencentrum. Kortom een nostalgisch weerzien op al die plekken waar mensen dit initiatief van de 50-jarige Historische Sociëteit toejuichen. 

Laat er over het hele jaar een mooie tentoonstellingsagenda uitrollen. Sluit de gordijnen en laat de film- en diaprojectoren in uw buurt snorren. De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker wil in 2018 een karavaan aan buurtbeelden voorbij zien trekken. De jubileumcommissie is blij met elke handreiking uit stad en land. Roept u maar. 

Jan Brummer, namens de jubileumcommissie. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Roomweg 167, 7523 BM Enschede, secr.shsel@gmail.com