Redactie info

Beste wijkbewoners en ander belangstellenden voor deze site,

Sinds begin april 2017 is de website www.wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.nl weer online en zijn wij bezig om deze site weer nieuw leven in te blazen. De redactie doet zijn best om deze vanaf nu weer up to date te houden en u als wijkbewoner weer zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten binnen de wijk(en). Deze site is tevens de officiële spreekbuis van de wijkraad en de wijkbudgetcommissie. Hierdoor wordt u voortdurend bijgepraat van hun inspanningen voor de wijk en leggen zij verantwoording af voor de besteding van de ter beschikking gestelde middelen door de gemeente Enschede.

Natuurlijk is deze site nog verre van toereikend voor de info behoefte die u heeft. Het vullen gaat echter niet vanzelf en er zal de nodige inspaning moeten worden verricht. Daarom vragen wij uw hulp als belanghebbende om te participeren in het verder vullen van deze site. Dus wanneer u relevantie informatie heeft of mist, maak dit dan kenbaar via het contactadres (hieronder) of zend uw bijdrage in. De redactie zal deze eerst toetsen op relevantie om daarna zo snel mogelijk te plaatsen, al dan niet aangepast, op de site. 

De redactie rekent op u!