6 juli 2023: Infobijeenkomst concept-wijkverkeersplan Lasonder / ’t Zeggelt / Boddenkamp


Beste wijkgenoot,
De gemeente Enschede en de Wijkraad Lasonder, ’t Zeggelt en Boddenkamp hebben meldingen over verkeersoverlast en verkeersonveiligheid ontvangen. De gemeente en de Wijkraad willen daarom een wijkverkeersplan laten maken. Afgelopen week hebben alle bewoners en ondernemers van onze wijken hier een brief over ontvangen.

Informatiebijeenkomst op donderdag 6 juli 2023
Wij nodigen jullie van harte uit voor de informatiebijeenkomst over het wijkverkeersplan. De bijeenkomst is van 19:30 tot 21:30 in Basisschool Het Zeggelt. Vanaf 19.00 staat de koffie klaar.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen wij aan u hoe inwoners en belanghebbenden uit de wijk samen een wijkverkeersplan gaan maken. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag wat er goed gaat en welke verkeersproblemen je ervaart.

Voor vragen: secretariaat@wlzb.nl

We hopen op een mooie opkomst!
Hartelijke groet,
Wijkraad LZB