Wijk in de media

ENSCHEDE – Het terrein heeft jarenlang braak gelegen, maar als alles goed gaat krijgt het driehoekige gebied achter en naast de gereformeerde kerk op de splitsing van Lasondersingel en Deurningerstraat de komende tijd een totaal ander aangezicht.
bron: TC Tubantia Teun Staal 02-01-19, 11:01

In het kader van het project Lasonderdriehoek komt hier een aantal door Van der Jeugd Architecten ontworpen woningen en appartementen in de verhuur en verkoop. Zo worden er onder meer negen zogeheten stadswoningen gebouwd. Die koophuizen zullen bestaan uit drie woonlagen en tellen drie slaapkamers met de woonkamer en de keuken op de eerste verdieping. Het ontwerp voorziet in één of twee parkeerplaats(en) per woning.

Op de hoek van de Deurningerstraat en de Lasondersingel worden daarnaast 21 kleinere huurappartementen voor jongeren en studenten gerealiseerd. Die wooneenheden komen op de plek waar in het verleden vele jaren de meubelzaak JHAB was gevestigd. Op de andere hoek in het gebied, die bij de busbaan tegenover de Aldi-supermarkt, verrijzen zeven grotere appartementen, die alle in de verhuur gaan.

Van der Jeugd Architecten, die het project met Goossens te Pas Bouw realiseert, heeft al vanaf 2014 aan de voorbereidingen voor het plan voor de Lasonderdriehoek gewerkt. 
© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Extra eisen voor laatste bouwkavels langs Cultuurmijl

Bron: Dagblad Tubantia – Wilco Louwes, 07/09/2018

Extra eisen voor laatste bouwkavels langs Cultuurmijl
Er is nog plek voor 39 nieuwe woningen langs de Cultuurmijl in ’t Zeggelt. Die mogen toekomstige bewoners zelf bouwen, maar wel onder strengere voorwaarden in het welstandsbeleid.

Alle zelfbouwers moeten hun plannen in een vroeg stadium voorleggen aan de stadsbouwmeester. Die bepaalt of de woningen in ’t Zeggelt passen. Het bestemmingsplan voor de 39 woningkavels is al vastgesteld. Het gaat om het gebied dat wordt omsloten door de Willem Brakmanstraat, de Nieuwe Schoolweg en de Molenstraat. Omdat de Willem Brakmanstraat onderdeel is van de Cultuurmijl tussen de binnenstad en Roombeek, gelden hiervoor extra bouwregels.

Het rijtje van negen woningen langs de Cultuurmijl moet bijvoorbeeld minimaal 11 meter hoog worden. De maximale bouwhoogte is voor bijna alle woningen in het bouwplan vastgesteld op 15 meter. Dat is met uitzondering van de negen woningen aan de Nieuwe Schoolweg. Die mogen volgens het bestemmingsplan niet hoger worden dan 12 meter. Door verspringende rooilijnen van de voorgevels, minimale plafondhoogtes op de begane grond, gevelelementen en verschillende kapvormen moeten de smalle en hoge woningen een ‘binnenstadssfeer’ creëren.

Tenslotte is duurzaamheid een belangrijk aspect in de nieuwbouw. Toekomstige bewoners krijgen de mogelijkheid om een groen dak aan te leggen tegen hittestress en als afvoer van regenwater. Het dak is ook in te zetten voor gebruik van zonnepanelen en zonneboilers, maar mag ook als dakterras worden gebruikt. 

Verbouwing voormalige Ambachtsschool

Verbouwing voormalige Ambachtsschool

De verbouwing van de voormalige Ambachtsschool tot appartementencomplex kan na drie jaar beginnen. Renpart Vastgoed uit Den Haag, de nieuwe eigenaar, treft de laatste voorbereidingen voor de aannemer aan de slag kan.

Rond het gebouw zijn hekken geplaatst en hier en daar is al wat gesloopt, zoals de fietsenstalling. De bouwwerkzaamheden gaan een jaar duren.

De verbouwing van de Ambachtsschool liep vertraging op door de nesten van de huismus en de gierzwaluw die in het gebouw werden aangetroffen. De nesten zijn onbruikbaar gemaakt. Drie maanden voor het broedseizoen begon, zijn alternatieve broedplaatsen aangebracht. Het broedseizoen is nu voorbij. De monumentale Ambachtsschool werd na jarenlange leegstand in de zomer van 2015 verkocht aan projectontwikkelaar Renpart. Het eerste plan voor het pand werd door de Raad van State afgekeurd omdat er veel meer ruimte voor horeca en detailhandel was ingetekend (750 m2) dan de maximaal toegestane 100 vierkante meter. Nu komen er alleen 78 appartementen met elk een eigen parkeerplaats. Renpart heeft nog niet besloten of dat huur- of koopappartementen worden.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

Aanpassing Raiffeisenstraat in 2019

Bron: Dagblad Tubantia – Wilco Louwes, 11/07/2018

1,6 miljoen euro voor betere Raiffeisenstraat

Slecht wegdek, opstoppingen tijdens de spits en onoverzichtelijke situaties op beide kruispunten. De Raiffeisenstraat staat in Enschede niet bekend als ‘veilig’, maar is wel een van de doorgaande routes in de binnenstad. Er wordt 1,6 miljoen euro uitgetrokken om de weg op te waarderen

Eigenlijk kent het plan alleen maar voordelen, volgens de gemeente. Op het voormalige Cobercoterrein langs de Raiffeisenstraat (waar voorheen ook de Welkoop zat) wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Dat vraagt om een goede ontsluitingsweg. De opwaardering van de Raiffeisenstraat is ook een uitgelezen kans het drukke kruispunt Hengelosestraat/Deurningerstraat, ter hoogte van het stadskantoor, te ontlasten. Het vrijliggende tweebaans fietspad dat langs de straat komt te liggen vormt bovendien de ontbrekende schakel tussen de F35 Enschede-Hengelo (die bij het Centraal Station aankomt) en de F35 Enschede-Oldenzaal (die bij de fietsstraat Lasonderstraat begint). Ten slotte pakken de financiën voordelig uit: van de beoogde investering van 1,6 miljoen euro komt 1,4 miljoen via een provinciale subsidie of vanuit de exploitatie van het bouwplan op het Cobercoterrein.

De bedoeling is dat de Raiffeisenstraat een inrichting krijgt die past bij een 50 kilometerweg. De klinkers maken plaats voor asfalt. De voorrangssituatie op de kruising Hengelosestraat wordt omgedraaid: verkeer op de Raiffeisenstraat krijgt voorrang. De Brandweerstraat, die op hetzelfde kruispunt aansluit, wordt een fietsstraat en gaat na het kruispunt over in het vrijliggende fietspad langs de Raiffeisenstraat. Het kruispunt Deurningerstraat verdwijnt en maakt plaats voor een soort rotonde. Door beide kruispunten aan te passen wordt in- en uitrijden van de gedeeltes van de Hengelosestraat en Deurningerstraat tot aan het stadskantoor onaantrekkelijk. Beide straten worden nu gebruikt door verkeer dat door het centrum wil.

Fiets met post gestolen van postbode

bron: Tubantia 7 aug 2017

Fiets postbode met post en al gestolen

Bewoners van de Enschedese wijk Lasonder/Zeggelt hebben zaterdag 29 juli geen post ontvangen, omdat de de fiets van de postbezorger met de post nog in de tassen is gestolen. Dat meldt PostNL deze zaterdag in een brief aan de wijkbewoners. Om hoeveel poststukken en adressen het gaat is niet bekend. ,,Op dit moment is de post niet in ons bezit, deze is samen met de fiets gestolen,” schrijft Hans Roesthuis, procesmanager Bezorgen bij PostNL.

Hij adviseert de betreffende bewoners contact op te nemen met mogelijke afzenders als u de indruk heeft dat u post had moeten ontvangen. Mocht de gestolen post worden teruggevonden, dan wordt die alsnog persoonlijk nabezorgd en krijgen de bewoners een toelichting. ,,Het is de taak van de postbezorg(st)er om goed op de post en de fiets te letten en die op slot te zetten als deze uit het gezichtsveld staat geparkeerd. Intern is hiervoor extra aandacht. De postbezorgers wordt gevraagd extra alert te zijn,” aldus Roesthuis.

Diefstal komt vaker voor, aldus Roesthuis . ,,Elke keer dat het gebeurt, is dat vervelend. Voor u als klant, omdat het om uw post gaat, maar ook vanwege de schrik bij de postbezorg(st)er die is bestolen.”

Geen stigma kwetsbare inwoners

bron: Tubantia 10 mei 2017

Geen stigma kwetsbare inwoners

Het verdelen van kwetsbare inwoners over de stad is voor de gemeente geen optie. De fractie van EnschedeAnders stelde via schriftelijke vragen aan het college voor om op buurtniveau kaarten te maken die de huisvesting van kwetsbare groepen Enschedeërs inzichtelijk maakt. Dit om een grote concentratie tegen te gaan.

De vraag is gesteld naar aanleiding van overlast in de driehoek Hengelosestraat/Raiffeisenstraat/ Deurningerstraat. Omwonenden en ondernemers klagen over ongure types, dealers, verslaafden, junks en zwervers en zien de directe nabijheid van hulpverleningsinstellingen en opvanglocaties van Tactus, Mediant en Leger des Heils als mogelijke oorzaak.

EnschedeAnders ziet graag dat de locaties waar kwetsbare personen zijn gehuisvest of opgevangen worden in kaart worden gebracht. Het college zegt echter dat er heel veel inwoners zijn die niet (volledig) zelfredzaam en dus kwetsbaar zijn, onder wie ouderen, jongeren, mensen met psychische problemen of mensen met een (licht) verstandelijke beperking. ‘Het in kaart brengen van verschillende doelgroepen vindt het college stigmatiserend’, antwoorden B en W aan EnschedeAnders.

Het echte vraagstuk, volgens het college, is het verbeteren van de leefbaarheid in de stad. In de driehoek Hengelosestraat/Raiffeisenstraat/Deurningerstraat wordt dat volgens B en W gedaan door een centraal meldpunt voor overlast in te richten, een ondernemersgroep te vormen die aan de slag gaat met de veiligheid in de eigen onderneming en een gesprek met burgemeester Onno van Veldhuizen, na de zomer.

Bovendien werkt het college aan een voorstel met maatregelen om overlast in de wijken samen met buurtbewoners en instellingen tegen te gaan.

Het Lasonderpark

bron: Tubantia 4 mei (Bertie van ’t Wel) vrijwilliger stadsarchief

Het Lasonderpark: een groen stukje Enschede 

Mijn favoriete foto is een glasnegatief uit 1924. De foto geeft een beeld van het gebied dat achter de St. Jozefkerk ligt en dat de afgelopen eeuw flink veranderde.

In het oog springt het fraaie Lasonderpark. Dit park is aangelegd in 1921 toen in dit gebied nog maar weinig huizen stonden. Het parkje kan ik me nog goed herinneren. Begin jaren 50, toen ik in de kleuterklas aan de Noorderhagen zat, liepen wij met onze juf naar het park via de Kloosterstraat en Visserijstraat. Ook mijn lagere school lag in de wijk Het Zeggelt.

Het park heeft decennia lang in een grote behoefte voorzien. Veel buurtbewoners vertoefden er met grote regelmaat, tot de gemeente in 1953 besloot het parkje op te offeren voor de bouw van de Montessorischool. Er werd een actiecomité opgericht en honderden handtekeningen uit de ruime omtrek werden verzameld en aangeboden aan het gemeentebestuur. De gemeente was niet te vermurwen. Het was de enige geschikte plaats voor de school. De bouw ging door en de school werd in 1956 geopend. Links op de foto zien we de Dr. Benthemstraat. Achter de bomen en struiken staat het dubbele woonhuis dat nu nog steeds, weliswaar helemaal verbouwd, op de hoek van de H.B. Blijdensteinlaan en de Dr. Benthemstraat staat. Helemaal achteraan links is de villa ’t Zeggelt aan de Oldenzaalsestraat zichtbaar.

Het huis dat in de steigers staat, zou het winkel/woonhuis van F.G.F. Nietsch worden, die er het ‘Modehuis’ vestigde. De statige R.K. St. Jozefkerk is zichtbaar tussen het pand van Nietsch en het laboratorium van de Keuringsdienst van Waren. Het laboratorium werd in 1922 gebouwd en doet nu nog dienst als appartementencomplex. Het grote gebouw rechts op de foto is de Openbare school C, later de Zeggeltschool. Net als andere scholen in de stad, werd ook deze school lange tijd naar het hoofd der school, E.J.L. Hueting, de ‘Huetingschool’ genoemd. Het grondgebied tussen de Blijdensteinlaan en de Oldenzaalsestraat behoorde bij het Erve Zeggelt. Pas in 1939 besloot men straten aan te leggen in het gebied en direct na deTweede Wereldoorlog werden de meeste huizen gebouwd en zo ontstond er de nu zo rustige en ruim opgezette woonwijk Het Zeggelt. De landelijke sfeer was voorgoed voorbij!

Vrijwilligers van het stadsarchief kiezen een foto voor in de krant. Dit is de vijfde in de serie. Zelf grasduinen in het archief kan ook: stadsarchief enschede.nl/beeldbank uit het stadsarchief (5)

Stad van tentoonstellingen

bron: Huis aan Huis 26 april

Stad van tentoonstellingen

Op de foto de kruising Deurningerstraat/Molenstraat in het midden van de vorige eeuw. Links Villa Kleiboer. Jacques Kleiboer organiseerde in de periode 1920-1950 vele tentoonstellingen in Enschede, die door duizenden bezoekers uit binnen-en buitenland werden bezocht. In 1926 de Internationale Land- bouw- Tuinbouw, Handels- en Industrietentoonstelling ELITE en in 1927 gevolgd door de Electriciteitstentoonstelling ELRATE. 

Daarvoor vestigde Kleiboer een kantoor aan de Stadsgravenstraat 50. In 1930 en 1936 werden er grote tentoonstellingen gehouden op erve ZeggeIt. Jacques Kleiboer huurde vervolgens het pand Molenstraat 1, de voormalige villa Ledeboer (later bekend als Pension Kleiboer). In 1951 organiseerde hij de grote Veredelingstentoonstelling FF op het Volkspark. Zijn laatste grote tentoonstelling was de Landbouw- en Industrietentoonstelling 3xA. Filmbeelden van deze tentoonstellingen zijn te vinden op de site van de Twentse Filmbank.

De beheerder van de Facebookpagina ‘Ach lieve tijd Enschede’ levert wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina ‘Ach lieve tijd Enschede’.

Ruimte voor woonflat langs het spoor

bron: Tubantia 25 april 2017 (Wilco Louwes)

Ruimte voor woonflat langs het spoor

Het nog onbebouwde stuk grond op de hoek van de Korte Hengelosestraat en de Molenstraat mag worden gebruikt voor de bouw van een zeven verdiepingen hoog appartementencomplex. Althans, dat wil de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad mogelijk maken.

De mogelijkheid om het stuk grond direct aan de spoorlijn, naast ’t Bölke, te bebouwen was er al veel langer. De locatie maakt deel uit van het project Spoorzone, waarbij de omgeving van de spoorlijn Enschede-Gronau wordt opgewaardeerd. In de betere economische tijden hield de gemeente rekening met de komst van een kantoorflat van 21 meter hoog. Dat zijn zeven verdiepingen. Maar de vraag naar kantoorruimte is drastisch afgenomen en ook in Enschede moet eerder worden gedacht aan het schrappen van kantoorruimte dan aan toevoeging.

Omdat het verloren hoekje naast de spoorwegovergang, dat nu wordt gebruikt als een veredelde fietsstalplaats, de bestemming kantoren heeft gekregen, moet er voor woningbouw een wijziging worden doorgevoerd. In het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad houdt de gemeente de optie open voor woningbouw. De voorkeur van de gemeente gaat nu uit naar een appartementencomplex van zeven verdiepingen hoog, met commerciële ruimte op de begane grond. De mogelijkheid van woningbouw op de hoek Korte Hengelosestraat/ Molenstraat is een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan. 

Gribuswijk met zwerversholen

bron: Tubantia 20 april 2017 (Henk ten Harkel)

Raiffeisenstraat, gribusbuurt? Wellicht. Sinister is de buurt in elk geval. Buurtbewoners wijzen op dealerplekken, gebruikerslocaties, en zwerversholen. Deze koude dinsdagavond maken winkeliers, ondernemers, ambtenaren, vertegenwoordigers van Tactus, Legers des Heils, de wijkagent en beveiligers een inspectietocht in de buurt. Zo’n 30 mensen. Het is leeg en donker op straat. Geen wonder: zoveel mensen wonen er niet. Kantoren, winkels en een enkele woning. Veel donkere hoeken en gaten, leegstaande panden en een boerenkerkhof, waar ’t zo nu en dan niet pluis is. De buurt oogt later in de avond uitgestorven. Ideaal voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. Alleen vanavond zie je dat niet.

Ondernemers en bewoners zeggen last te hebben van dealers, verslaafden, junks, zwervers. De makelaar wijst naar het stoepje voor de entree van zijn pand op de hoek van de Deurningerstraat en Hengelosestraat. “Laatst zaten daar een paar mensen met messen. We kunnen onze dames niet alleen laten zitten. Er gebeuren de meest gekke dingen”, vertelt hij. De makelaar zorgde op donkere plekjes voor extra verlichting om overlast in de kiem te smoren.

Het centraliseren van hulpverleningsinstellingen in een buurt die toch al lijdt onder de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum, vinden sommige betrokkenen een brug te ver. Tactus, Mediant en het Leger des Heils bezetten kapitale panden om hun afkickende en andere cliënten onderdak te verschaffen en verder te helpen.

“Hier aan de overkant wordt gedeald en gebruikt”, wijst de notaris op het gebouw van het Leger des Heils naast het belastingkantoor. Hij vermoedt dat het Leger op oneigenlijke gronden in het gebouw is getrokken, een functionaris van het heilsleger ontkent en wil daar op straat liever niet over praten.

Overlast

Het gaat in deze buurt om overlast van ongure personen, belangenconflicten en wellicht teveel hulpverleningsinstellingen op een kluitje. Vertegenwoordigers van de instellingen voelen zich best aangesproken, maar melden dat het onwaarschijnlijk is dat hun cliënten voor overlast zorgen. “In de meeste gevallen komen onze cliënten gewoon overdag op spreekuur.” Duidelijk is dat het om stadsproblematiek gaat. “Als we gaan drukken op het Wilminkplein, komt hier de bobbel. Het is het waterbedeffect. Helemaal weg krijg je het nooit. Dit hoort bij een grote stad”, zeggen gemeentewerkers.

Ongure types worden wel geholpen door leegstaande gebouwen als het voormalige Arke-pand, het braakliggende, donkere terrein achter de melkfabriek en de verstopplekjes langs de Oltmansstraat. Er zijn genoeg mogelijkheden om duistere zaken uit te halen. Wijkagent Tessa Bekkenutte weet precies welke plekken ze in de gaten moet houden. Ter hoogte van het kerkhof, waar samenscholing verboden is, wordt intensief gepatrouilleerd door beveiligers, politie en de veldwerkers van Tactus. Betrokkenen weten precies wat in hun buurt speelt.

Een oplossing is niet meteen voorhanden. Meer en betere verlichting, het snoeien van struiken, plaatsen van hekwerken en dichtspijkeren van leegstaande panden komen voorbij. Het is in elk geval wat, vinden betrokkenen. Stadsdeelmanager Nicole Verzijl denkt dat de buurt er over een paar jaar anders uitziet. “Bij de melkfabriek worden woningen gebouwd, in het Arke-pand komen appartementen en de Raiffeisenstraat wordt heringericht. Dat verandert de buurt.”

Samen de overlast in beeld brengen

bron: Tubantia 19 april 2017 (Henk ten Harkel)

Samen de overlast in beeld brengen

Het moest er van komen. De overlast van clienten van allerlei hulpverleningsinstellingen die zich rond Raiffeisenstraat hebben gevestigd, van junks en dealers, is zo groot dat dinsdagavond 18 april allerlei betrokkenen de problemen in kaart gingen brengen. Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van gemeente en hulpverleningsinstellingen hielden een wijkschouw. Nauwgezet werd een looproute vastgesteld en werden de overlastplekken bezocht. Het doel van de avond is met betrokkenen gezamenlijk de ronde te lopen om te kijken welke acties op korte en wat langere termijn genomen kunnen worden om de veiligheid in het gebied te vergroten. 

Geen concentratie kwetsbare groepen

bron: Tubantia 6 april 2017

De spreiding van opvangplekken voor kwetsbare groepen in Enschede laat te wensen over. Margriet Visser van Enschede Anders heeft daarom een hele lijst vragen over dit onderwerp aan B en W gestuurd.

Ooit wilde de gemeenteraad een goede spreiding over de verschillende stadsdelen, met als nadrukkelijke wens ‘brede betrokkenheid van inwoners en projectpartners’. Die werkwijze staat in de nota ‘Van opvang naar wonen’.

Visser vraagt zich, na berichtgeving in deze krant, af welk beleid nu gevoerd wordt om die kwetsbare groepen in de stad te huisvesten. Aanleiding voor haar vragen is de overlast die wordt geconstateerd in de driehoek Hengelosestraat-Deurningerstraat- Raiffeisenstraat, door een concentratie van opvangplekken voor verslaafden.

Ze wil bijvoorbeeld weten welk traject gevolgd is bij de totstandkoming van opvangplaatsen rond de Raiffeisenstraat en wat het college gaat doen aan de grote concentratie van hulpverleningsinstanties in genoemd gebied.

Eerder werd besloten dat in een aantal buurten meer woningen voor die groepen ongewenst zijn, juist vanwege de concentratie.