Verslag openbare wijkraadvergadering 15 juni 2022


Een week na de Wijkschouw vond op 15 juni jl. de Openbare Wijkraad bijeenkomst in de Noorderkerk aan de lasonderkerk. 

De Wijkraad WLBZ was vertegenwoordigd door Lloyd Schellevis, Mark Boers en Anita Veenstra. Ook de Wijkbudgetcommissie was van de partij. Vanuit de gemeente Enschede waren Iwan Bult (wijkregisseur Centrumgebied), Iwan Sievers (wijkbeheerder Stadsdeelbeheer), Bert Rademaker (Teamleider stadsdeelbeheer) en Rens Haverslag (Verkeersdeskundige).

In de groep van bewoners zagen we vele bekende gezichten die we tijdens de Wijkschouw in de week ervoor ook gezien hebben. Mooi deze betrokkenheid uit de wijk!

Voor deze bijeenkomst stonden de onderwerpen Verkeerscirculatie en Spelen en Groen op de agenda. Deze onderwerpen leven momenteel het meest onder de bewoners in onze wijk.

Verkeerscirculatie

Afbeelding met vloer, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Na een goed verzorgde ontvangst door de koster van de kerk, trapte Lloyd de bijeenkomst af met een korte opening en gaf Verkeerskundige Rens Haverslag het woord.  
Er werd eerst inzicht gegeven in hoe in Enschede de verkeersplannen tot stand komen, welke partijen erbij betrokken zijn en hoe de inbreng van de bewoners hierin gefaciliteerd wordt. Vervolgens kwam het Wijkverkeersplan LZB aan de orde. Rens gaf aan deze wordt opgesteld door een onafhankelijk bureau om objectiviteit te waarborgen. Inbreng van bewoners is ook onderdeel van het geheel. Rens gaf een mooi voorbeeld van hoe de totstandkoming van een nieuwe verkeerssituatie in Lonneker destijds is verlopen en op welke wijze bewoners hier in zijn meegenomen. 

Er kwamen veel vragen uit het publiek. Dit onderwerp leeft enorm onder de bewoners. Niet vreemd, want er is veel gaande op de singels en in de verschillende straten in onze wijk. Veel vragen waren al ook in de Wijkschouw naar voren gekomen en staan deels in het verslag van de Wijkschouw beschreven. Een aantal punten die tijdens deze bijeenkomst werden aangekaart zijn: de knip in de Molenstraat, de fietsstraat, de ovatonde in de Deurningerstraat, de gevaarlijk oversteek op de Deurningerstraat naar de Kottendijk, de auto’s op de busbaan en fietsen op de trottoirs. Verder een hekel punt is de afsluiting Lasonderstraat en de nieuwe situatie naar rechts (zie ook punt 11 in verslag Wijkschouw 7 juni 2022).

Tot slot verwees Rens naar de Mobiliteitsvisie van de Gemeente Enschede. Dit geeft inzicht in het hogere doel dat de gemeente voor ogen heeft v.w.b. de toekomst van het verkeer in Enschede en is de moeite waard eens door te lezen.

https://www.enschede.nl/mobiliteitsvisie-toekomst-van-het-verkeer-in-enschede

Spelen en Groen

Afbeelding met vloer, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Iwan Sievers en Bert Rademaker gaven een korte presentatie over dit onderwerp.
Het ‘groen’ dilemma van het centrum en hiermee ook de wijk lzb is dat het verstedelijkt gebied betreft, dat er weinig groene openbare ruimte is, dat er weinig grotere groene structuren zijn en dat het omgeven is met verkeer radialen. Dit maakt het uitdagend om meer groen te creëren. Ideeën ter verbetering zijn van harte welkom geven Iwan en Bert aan. Wat ‘Spelen’ betreft zijn er per leeftijdsgroep richtlijnen op welke afstand speelruimtes zich moeten bevinden. Verder is aangegeven dat er per 75 kinderen een speellocatie moet zijn. 

Reacties en opmerkingen vanuit het publiek laten zien dat bij de bewoners door de hele wijk heen, behoefte is aan meer groen. Er worden verschillende ideeën aangereikt. Eentje is het maken van groendaken op de schuurtjes van huurwoningen in N. Beetstraat.  

De behoefte aan meer speelruimte komt vooral uit Boddenkamp. Er is een mooie groenstrook langs de busbaan, maar vooral geschikt voor kinderen tot 8 jaar. Voor kinderen die wonen in de Coöperatie, in het deel bij de voormalige Melkhal, moet de busbaan overgestoken worden naar de groenstrook. Dit levert gevaarlijke situaties op, net als voetballen op de groenstrook, waarbij de bal direct op de busbaan rolt.

Voor de leeftijd van 8 jaar en ouder is er eigenlijk niets voorzien. Het Van Heekpark is mooi, maar is tocht wat op afstand en moet er de drukke Boddenkampsingel overgestoken worden. Iwan en Bert geven ook hier aan dat ideeën van harte welkom zijn.

Lloyd sluit de bijeenkomst af en bedankt alle aanwezigen voor de input en betrokkenheid. De wijkraad zal aan de slag gaan met de vragen en input en bekijken hoe deze uitgewerkt en/of weggezet kunnen worden. We eindigen de bijeenkomst met een hapje en een drankje, waarbij nog veel nagepraat wordt en ideeën uitgewisseld worden. Wordt vervolgd!