Oproep: Project geveltuinen


Beste bewoners van de wijk Lasonder – ’t Zeggelt – Boddenkamp, 

Even voorstellen
Wij, Mark Boers en Lammie Pruntel, zijn in 2018 in de wijk Lasonder – ’t Zeggelt – Boddenkamp komen wonen in het project “Mijn Cultuurmijl”. Deze nieuwbouwwijk bestaat uit drie straten: Visserijstraat, Niermansgang en Willem Brakmanstraat.  
Wij wonen met veel plezier in de wijk! Het is een mooie, groene wijk die met uw hulp nog groener kan worden. We hebben namelijk een aanvraag gedaan bij de wijkraad Lasonder -’t Zeggelt – Boddenkamp voor een tegemoetkoming in de kosten voor het aanleggen van een geveltuintjes

Wat is een geveltuin?
Een geveltuin is een smalle strook groen vlak langs de voorgevel, muur of schutting van de woning. Geveltuintjes geven de straat een vrolijk aanzicht en dragen bij aan het woonplezier. In een straat met groen kan bovendien het regenwater tijdens hevige regenbuien beter worden afgevoerd omdat het regenwater kan wegzakken in de grond. Daarnaast zorgt groen in de straat voor verkoeling tijdens hete zomerse dagen. De temperatuur in straten met groen is vaak enkele graden lager dan in straten zonder groen. Tenslotte is groen in een straat ook belangrijk voor insecten en vogels en draagt het op die manier bij aan meer biodiversiteit in de stad. 
Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Enschede (www.enschede.nl, zoeken op Geveltuinen). Op de website staan de gegevens voor de afmetingen van een geveltuin. 

Hoe willen we het gaan doen?
We hebben ongeveer 250 huizen in de wijk aangeschreven waarvan we denken dat die eventueel in aanmerking komen voor een geveltuintje. Momenteel hebben zich 53 bewoners aangemeld.
Om dit project tot stand te brengen hebben we een beroep gedaan op het wijkbudget van de wijk Lasonder – ’t Zeggelt – Boddenkamp. De wijkraad ondersteunt ons initiatief en is met ons in gesprek over mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Heeft u belangstelling of interesse?
Mocht u geen brief hebben ontvangen maar wel in aanmerking denkt te komen voor een geveltuin dan kun u uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen aan geveltuintjesenschede@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en welke windrichting (noord, zuid, oost of west) uw voorgevel staan waar de geveltuin aan gesitueerd kan worden.
Mocht u zich al hebben opgegeven dan staat u al op onze mailingslijst. 

Op basis van het aantal belangstellenden kunnen wij gericht een offerte voor de aanleg, uitvoer en plantaankoop opvragen. Op basis van die offerte kunnen wij de subsidie aanvragen bij de wijkraad zodat we daarna de eigen bijdrage kunnen bepalen. 

We zien graag uw mail voor 7 september 2020 tegemoet.  

Mark Boers en Lammie Pruntel
Initiatiefnemers Geveltuinen