Groen licht voor de Energievisie


Op dinsdag 21 december stemde de Enschedese gemeenteraad in met de Energievisie. Daarin staat hoe we voor 2030 8% meer duurzame energie willen opwekken ten opzichte van het totale energieverbruik.

De visie beschrijft hoe we energie kunnen besparen, hoe we moeten overschakelen naar duurzame energiebronnen en hoe we willen omgaan met zonne- en windenergie. Over dat laatste maakten we alleen afspraken voor de bouw van kleine windturbines met een tiphoogte tot 35 meter. Regels voor grote windturbines hebben we nu niet vastgelegd. We wachten eerst de resultaten af van het onderzoek door GGD/RIVM over mogelijke gezondheidseffecten van windturbines. Daarnaast heeft de Raad van State eerder bepaald dat de Nederlandse regering met een milieueffectrapport (MER) ook de gevolgen voor het milieu in kaart moet brengen. De verwachting is dat de uitkomsten van beide trajecten nog 1,5 tot 2 jaar op zich laten wachten. Het Enschedese college gaf al eerder aan veel belang te hechten aan de dialoog met inwoners. Met hen willen we in gesprek over realistische oplossingen om te komen tot voldoende energie-opwek. Er zijn veel initiatieven en geluiden in onze stad die kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Initiatieven van een verschillend schaalniveau die allemaal bijdragen aan hetzelfde doel. De Energievisie vormt daarmee het kader waaraan we toetsen.

Wil je de Energievisie bekijken? Dat kun je doen via deze link.