Veiligheid

Beste wijkbewoners,

Na overleg tussen gemeente, politie en handhaving zijn nadere afspraken gemaakt over handhaving en melden van overlast in de wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp.
Zowel politie, handhaving als Sa-int Security gaan handhavend optreden in het gebied en gaan informatie met elkaar delen met inachtneming van de Wet Persoonsgegevens.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. taken en bevoegdheden.

Waar meld ik wat? – wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp

112 (spoed of heterdaad)

• Direct levensgevaar, als elke seconde telt
• Maar ook bij een verdachte situatie: inbraak of diefstal die op dat moment aan de gang is of wordt voorbereid of vernieling of vandalisme op heterdaad

0900-8844 (geen spoed, wel politie)

• Niet-spoedeisende vragen en problemen
• Voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan, en voor informatie en advies; zie ook www.politie.nl
• Terugbelverzoek wijkagent Tessa Bekkenutte

0651 207 643 (bij lichte overlast) Sa-int Security Pleinbeheer

• Voorbeelden: groepsvorming en geluidsoverlast etc..  SA-int surveilleert elke donderdag van 17:00-21:00uur en zaterdag van 17:00-23:00uur. Wanneer SA-int niet aanwezig is dan altijd politie bellen.

0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

• Voor als u criminaliteit wil melden, maar niet bekend wilt worden (geen politie – geen aangifte – geen overlast)

053-4817600 (gemeente Enschede)

• Onveilige situaties in de openbare ruimte (defecte lantaarnpalen, speeltoestellen of bestrating) – bij spoed bellen – 24/7 online www.enschede.nl

0900-8520111 (Twente Milieu)

• Illegaal gestort afval in de openbare ruimte (ook via www.twentemilieu.nl of de app)

secretariaat@wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.nl (Wijkraad)

• Aandachtspunten en ideeën voor de wijk op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en overlast