Betaald parkeren in de Boddenkamp

parkeer BK

De wijkraad Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp is al geruime tijd met de gemeente in overleg over de ervaren parkeeroverlast in zowel Boddenkamp als in Lasonder-Zeggelt. Op 27 juni van dit jaar organiseerde de wijkraad hierover nog een themabijeenkomst in de Noorderkerk waar zo’n 30 bewoners aanwezig waren om met deskundigen van de gemeente van gedachten te wisselen. Een samenvatting en de presentaties van deze avond vind u op de website van de wijkraad: https://www.wijkraad-lasonder-zeggelt-boddenkamp.nl/index.php/104-presentaties-themabijeenkomst-parkeerontwikkeling-27-juni-2

pdf logo  Bericht over betaald parkeren Boddenkamp

 

De collectieve zorgverzekering van de gemeente

zorgverzekeringDe collectieve zorgverzekering van de gemeente voor mensen met veel zorgkosten en/of een laag inkomen

Vóór 1 januari 2018 kunt u weer kiezen welke zorgverzekering u volgend jaar afsluit. Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of veel zorgkosten heeft de gemeente Enschede in samenwerking met Menzis een collectieve zorgverzekering samengesteld. . Deze zorgverzekering heet Garant Verzorgd en bestaat uit een basisverzekering èn aanvullende verzekering met ruime vergoedingen. De gemeente Enschede betaalt mee aan deze verzekering en helpt u zo besparen op uw zorgkosten.

zie voor meer informatie onderstaande pdf voor zorgverzekering en mantelverzorging

pdf logo  collectieve zorgverzekering

pdf logo  mantelverzorging

SHCOOLZONE in de Potgieterstraat

shcoolzonebron: tvenschedefm 

Taal is een vak dat iedereen op de lagere school heeft gehad, maar dat betekent niet dat iedereen er even goed in is. Een stratenmaker ging onlangs in de fout in Enschede. In de Potgieterstraat moest hij het woord ‘schoolzone’ leggen, maar hij verslikte zich in de tweede en derde letter. Met witte stenen prijkt daarom nu ‘shcoolzone’ in de straat.
http://www.tvenschedefm.nl/Stratenmaker+maakt+spelfout+bij+aanleg+schoolzone+in+Enschede/nieuws/item?998036

Memo wethouder omtrent overlast in de wijk

Wethouder Eerenberg heeft onlangs de stadsdeelcommissie Centrum via een memo geïnformeerd over de stand van zaken van de overlast in de wijk.
Bewoners en ondernemers in de wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp (LZB) gaven in de zomer van 2016 aan een toename van overlast te ervaren in hun wijk. Op dat moment doet de overlast zich vooral voor in de omgeving van het Boerenkerkhof (Lasonder en ’t Zeggelt). Eind 2016 komen er ook overlast klachten uit de omgeving Raiffeissenstraat (Boddenkamp). Omwonenden en ondernemers voelen zich hier niet altijd veilig. Er zijn groepen die rondhangen. Ook worden er regelmatig drugsdeals gezien. Daarnaast zijn er her en der plekken in de wijk die als onveilig en onguur worden ervaren. 

De stadsdeelcommissie is de afgelopen periode regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen in de wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp en zorgen over overlast van bewoners en ondernemers in de wijk. Zo waren er insprekers tijdens de stadsdeelcommissie vergaderingen op 29 september 2015 en 7 februari 2017. Daarnaast heb ik u op 16 oktober 2015 en op 3 en 6 februari 2017 via memo’s op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen m.b.t. instellingen in deze omgeving. Ook zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden, waren er raadsleden aanwezig bij de schouw in april jongstleden en is er voor het zomerreces een technische sessie georganiseerd. 

Inmiddels is de overlast afgenomen. In afstemming met ondernemers, bewoners, politie, instellingen en gemeente is het afgelopen jaar op verschillende manieren samengewerkt om de overlast te verminderen. Deze memo voorziet in een toelichting op de genomen maatregelen en op de stand van zaken. (zie bijgaande pdf voor het copmplete 

pdf logo compleet memo Wethouder Eerenberg mbt stand van zaken overlast in de wijk

Groepsverbod Boerenkerkhof met een jaar verlengd

politieGroepsverbod Boerenkerkhof met een jaar verlengd

Het groepsverbod dat het afgelopen jaar gold voor het Boerenkerkhof in Enschede, wordt met een jaar verlengd. In oktober 2016 werd een verbod ingesteld om in (kleine) groepen op het oude kerkhof te verblijven. In combinatie met extra toezicht is de overlast als gevolg van o.a. drugshandel en drugsgebruik, duidelijk afgenomen. Om te voorkomen dat na afloop van het verbod de overlast op de begraafplaats weer toeneemt, heeft de burgemeester op advies van de politie besloten dat de maatregelen ook het komende jaar van kracht zijn. “Het risico op terugval naar de oude, ongewenste situatie, is op dit moment nog te groot, vandaar deze verlenging met een extra jaar”, aldus burgemeester  Onno van Veldhuizen. Het nieuwe groepsverbod gaat in op maandag 6 november 2017. De wijkraad is erg blij dat signalen vanuit de wijk door gemeente serieus genomen worden en we hopen dat hiermee overlast ook komende jaar minimaal blijft.