Wijkprogramma LZB 2017-2020

wijkprogramma LZB 2017 2020 def 1

Hierbij treft u het wijkprogramma Lasonder - ’t Zeggelt - de Boddenkamp 2017 – 2020 aan. Het wijkprogramma bevat op hoofdlijnen de plannen op verschillende thema’s die de komende jaren aandacht vragen in deze wijk en draagt bij aan de doelstellingen van de Agenda Centrum op het gebied van Eigen Kracht en Meer Zeggenschap.

De gemeente hecht er aan dat bij de aanpak wordt aangesloten op wat er bij de bewoners en ondernemers in de wijk leeft en speelt. Dan gaat het niet alleen om de zorgen en aandachtspunten in de wijk, maar ook om de kansen en mogelijkheden en het benutten van de inzet en potentie van bewoners zelf: de eigen kracht. De totstandkoming van dit programma is hiervan al een mooi voorbeeld!

In dit wijkprogramma gaat het vooral om specifieke aandachtspunten waarop de komende tijd extra acties, inzet en financiële middelen nodig zijn en die volgens velen het verschil kunnen maken in de komende jaren. Lasonder ’t Zeggelt Boddenkamp is een (woon-)wijk in ontwikkeling die pal tegen de Enschedese binnenstad aan ligt. Dit maakt wonen in deze wijk aantrekkelijk, maar heeft ook de keerzijde dat binnenstedelijke overlast makkelijk verplaatst naar deze aangrenzende wijk waardoor de leefbaarheid dan onder druk komt te staan. Dat zien we terug in de speerpunten in dit wijkprogramma.

Naast het realiseren van een groot aantal woningen en luxere appartementen in het gebied vraagt de wijk ook om aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. Dat betekent tevens dat er maatwerk moet komen in beheer van de buitenruimte, en ook in zorg en welzijn.

De gemeente is blij met het initiatief van de wijkraad om dit wijkprogramma op te stellen. Naast de bewoners en ondernemers heeft de wijkraad ook diverse partners gevraagd om mee te denken over de aanpak in de wijk. Gezamenlijk gaan we de uitdaging aan om de komende tijd van uw wijk een (nog) mooiere en beter leefbare wijk te maken! Als gemeente willen wij graag met u samen werken aan een mooie toekomst voor Lasonder, ’t Zeggelt en de Boddenkamp.

 

Klik op onderstaande link voor de volledige pdf van het Wijkprogramma LZB 2017-2020

pdf logo Wijkprogramma LZB 2017-2020

Ook het jaaractieplan Wijkbudget is via onderstaande link als pdf beschikbaar

pdf logo Jaaractieplan bestedingsplan 2017 LZB