Buurtpreventie

buurtpreventie 1buurtpreventie 2

Op dit moment zijn er meerdere initiatieven van buurtpreventie actief. Dit gebeurt via WhatsApp en Alarm WABP,
(veelal op straatniveau), en Nextdoor, meestal op (deel)wijk niveau.

Door deze vorm van buurtpreventie samen met het plaatsen van borden in de openbare ruimte blijkt dat dit van
invloed is op de afname van het aantal inbraken in die buurt/wijk.
Om een wildgroei van bebording tegen te gaan heeft de gemeente Enschede hiervoor onlangs spelregels opgesteld.
Via onderstaande link kunt u de volledige pdf hiervan downloaden.

pdf logo  Download hier de spelregels plaatsen borden buurtpreventie