Memo wethouder omtrent overlast in de wijk

Wethouder Eerenberg heeft onlangs de stadsdeelcommissie Centrum via een memo geïnformeerd over de stand van zaken van de overlast in de wijk.
Bewoners en ondernemers in de wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp (LZB) gaven in de zomer van 2016 aan een toename van overlast te ervaren in hun wijk. Op dat moment doet de overlast zich vooral voor in de omgeving van het Boerenkerkhof (Lasonder en ’t Zeggelt). Eind 2016 komen er ook overlast klachten uit de omgeving Raiffeissenstraat (Boddenkamp). Omwonenden en ondernemers voelen zich hier niet altijd veilig. Er zijn groepen die rondhangen. Ook worden er regelmatig drugsdeals gezien. Daarnaast zijn er her en der plekken in de wijk die als onveilig en onguur worden ervaren. 

De stadsdeelcommissie is de afgelopen periode regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen in de wijk Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp en zorgen over overlast van bewoners en ondernemers in de wijk. Zo waren er insprekers tijdens de stadsdeelcommissie vergaderingen op 29 september 2015 en 7 februari 2017. Daarnaast heb ik u op 16 oktober 2015 en op 3 en 6 februari 2017 via memo’s op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen m.b.t. instellingen in deze omgeving. Ook zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden, waren er raadsleden aanwezig bij de schouw in april jongstleden en is er voor het zomerreces een technische sessie georganiseerd. 

Inmiddels is de overlast afgenomen. In afstemming met ondernemers, bewoners, politie, instellingen en gemeente is het afgelopen jaar op verschillende manieren samengewerkt om de overlast te verminderen. Deze memo voorziet in een toelichting op de genomen maatregelen en op de stand van zaken. (zie bijgaande pdf voor het copmplete 

pdf logo compleet memo Wethouder Eerenberg mbt stand van zaken overlast in de wijk