Groepsverbod Boerenkerkhof met een jaar verlengd

politieGroepsverbod Boerenkerkhof met een jaar verlengd

Het groepsverbod dat het afgelopen jaar gold voor het Boerenkerkhof in Enschede, wordt met een jaar verlengd. In oktober 2016 werd een verbod ingesteld om in (kleine) groepen op het oude kerkhof te verblijven. In combinatie met extra toezicht is de overlast als gevolg van o.a. drugshandel en drugsgebruik, duidelijk afgenomen. Om te voorkomen dat na afloop van het verbod de overlast op de begraafplaats weer toeneemt, heeft de burgemeester op advies van de politie besloten dat de maatregelen ook het komende jaar van kracht zijn. “Het risico op terugval naar de oude, ongewenste situatie, is op dit moment nog te groot, vandaar deze verlenging met een extra jaar”, aldus burgemeester  Onno van Veldhuizen. Het nieuwe groepsverbod gaat in op maandag 6 november 2017. De wijkraad is erg blij dat signalen vanuit de wijk door gemeente serieus genomen worden en we hopen dat hiermee overlast ook komende jaar minimaal blijft.