Uitstel asfalteren Lasondersingel september/oktober

Uitstel asfalteren Lasondersingel

In een eerder bericht (zie hieronder) in augustus hebben wij u geïnformeerd over de asfalteringswerkzaamheden aan de Lasondersingel. Deze zouden starten in de laatste week van september, maar zijn uitgesteld. Door de werkzaamheden aan de overbrugging van de RW 35 bij “Frans op de Bult” en een aantal uitlopende projecten aan belangrijke werken aan hoofdwegen en de daarmee verband houdende wijziging in de verkeersstromen is de start van de werkzaamheden aan de Lasondersingel ook uitgesteld. Deze zullen nu na de Duitse feestdag in de week van 9 november starten.

De bewoners en ondernemers aan de Lasondersingel zullen hier door de gemeente huis aan huis nog van op de hoogte worden gesteld. Informatie via Stadsdeelbeheer Centrum.

Oorspronkelijke mail:

Beste wijkbewoners, hierbij info m.b.t. de asfalteringwerkzaamheden aan de Lasondersingel. Het werk wordt 31 augustus aanbesteed, start werk naar verwachting laatste week september, uitvoeringstijd 3 weken.

Logisch lijkt, net als bij de Laaressingel, om verkeer richting Deurningerstraat over de buitenring mogelijk te laten en het verkeer richting Oldenzaalsestraat over de binnenring om te leiden via de Deurningerstraat-Molenstraat-Oldenzaalsestraat. Dus tegen de klok in blijft dan mogelijk gedurende het werk en met de klok mee is gedurende het werk niet mogelijk. asfalteren

Tekening van het werk is als pdf-bijlage toegevoegd. (zie onder)

Naast het opnieuw asfalteren van de deklaag op een deel van de Lasondersingel gaan we met name bezig met;
    - Aanpassing singel ter hoogte van de Blijdensteinlaan. We gaan hier de verkanting aanpassen en verwachten dat deze bocht dan beter te berijden is
    - De parkeerplaatsen die nu in asfalt zijn uitgevoerd worden bestraat met klinkers

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de bewoners geinformeerd door de aannemer en er wordt gecommuniceerd via de vaste pagina van “huis aan huis”. Projectleider van dit werk is Andre Bolt.

pdf logo  Bestekstekening SIO 64451 gemeente Enschede

pdf logo  Bestekstekening SIO 64452 gemeente Enschede